Ime planine

IME PLANINE
 
Nekoč so Veliko planino in okolico skupaj imenovali  Kamniške planine. Posamezna drugačna imena so imeli le vrhovi in gospodarsko pomembne planine. Znanstvenika Hacquet in Wulfen (18. stol.) sta slovensko ime prevedla v nemščino kot Steiner Alben, kar se je spet vrnilo v slovenščino kot Kamniške Alpe. To ime je za pašnike na Veliki planini uporabil tudi Florjančič na zemljevidu Vojvodine Kranjske. Po uporabi izraza pa sodimo, da je izraz Kamniške Alpe označeval ožji pojem, Kamniške planine pa širši, to je ves dvignjeni svet nad Kamnikom. Ime Savinjske Alpe je prvič uporabil Schaubach leta 1845 za svet med Kokro in in Dravo, le za Grintavce je obdržal ime Kamniške Alpe. Frishauf pa je leta 1875 prenesel ime Savinjske Alpe na glavno skupino.
 
V srednjem veku zasledimo še ime Gross Ross Alben, slovensko tudi Konjska planina. Ime spominja na pašo konj. Te so pasli na planini še pred 2. svetovno vojno. V času razcveta mesta Kamnik so konji morda služili kamniški trgovini. Ne glede na to, drži, da na konje ostalo spominja ime planine Konjščice in istoimenski potok, ki na Hudem polju izpod Velike planine planine teče v Kamniško Bistrico.  
 
 

 
Staro ime Velike planine je tudi Kamelska planina, kar verjetno izvira iz narečnega imenovanja Kamnika kot Kamelk. Leta 1754, med terezijansko davčno reformo, se uporabljajo ime Bistriška planina in po opisih lahko sklepamo, da gre za Veliko planino.