Varovanje narave

VAROVANJE NARAVE IN NARAVNE DEDIŠČINE
Predavatelja:
·         Davor Krepfl
·         Sara Strajnar
 
1.       Na kratko sistem varstva narave na primeru Velike planine; obrazložitev naravovarstvenih statusov in varovanja, ki je zadaj (usmeritve, omilitveni ukrepi);
2.       Predstavitev lastnosti naravne vrednote Velika planina (živi in neživi del narave); oziroma kaj varujemo in s kakšnimi usmeritvami poskušamo to ohraniti;
3.       Sledila so vprašanja in skupna diskusija.
 
V predstavitve bodo vključeni primeri iz Planine.
 
 
Gostilna Repanšek – Homec, 12.06.2014
SPONZOR SREČANJA: