Jamarji 2016

  Jamarski dom na Gorjuši - srečanje z Društvom za raziskovanje jam Simon Robič Domžale - predsednik društva Aleš Stražar nas je s svojimi sodelavci toplo sprejel. Ogledali smo si muzej v kleti Jamarskega doma in Železno jamo. Ob večerji smo sklenili dogovor o sodelovanju obeh društev. Naslednje srečanje bo organizirano na Veliki planini zadnjo nedeljo v mesecu maju, ko planiramo obisk podzemnega sveta Velike planine.