Čistilne akcije

 Društvo Rigelj vsako leto organizira čistilne akcije. Najbolj odmevna je bila leta 2012, ko smo očistili smetišče v naselju na Jamah in vrtače po Veliki planini razbremenili starih sodov, štedilnikov, žlebov, . . . , skratka posledic socializma! Pokojni Peter Dolinšek se je samo smejal in govoril: "Če vam manjka smeti, vam pokažem še kakšen zakopani zaklad. Včasih smo morali po nalogu direktorjev kopati jame med hišami, kamor so se odlagale smeti sindikalnih obiskovalcev bajt!"
Danes so največji onesnaževalci planine prehodni gostje - turisti! Vsako leto zadnji vikend maja člani društva Rigelj skupaj z Bajtarji prečešemo planino po dolgem in počez, ter poberemo smeti v vreče, katere potem odpeljejo v dolino na deponijo!
Obiskovalci planine - odnesite smeti s seboj v dolino!