Besednjak

 BESEDNJAK
 
»Tle  so  pastirji,  planšarji  so  gori  na  Gorenjskem.
Ah, reci  kar  češ.  Oboji  glih  tako  pasejo  krave.«
         (Andrej Prešeren, ki oblečen v staro nošo na planini  predstavlja nekdanjega pastirja)
 
 
Stari besednjak izginja, tako kot izginjajo stari pripomočki in navade. Za razumevanje starejših besedil, včasih pa tudi govora pastirjev, moramo razumeti tudi nekatere izraze. Skupaj z običaji in predmeti se nekateri pozabljeni izrazi vračajo. Škoda bi jih bilo pozabiti ali izumljati zanje novodobna imena. Nekateri izrazi so zelo stari, kot na primer bajta. Pišejo jo tudi kot bait, bait ali baite in ima različne, a sorodne pomene. Vsebuje jo tudi jezik Južnih Tirolcev in Ladinov, kar verjetno pomeni, da je bajta kot ime za bivališče obstajala pred prihodom Slovanov. To velja tudi za nekatere druge izraze, ki imajo enak koren v vsem alpskem svetu.  
 
Besednjak od B do Ž
B
bàbca - podporna skala za streho na zunanji strani bajte
bájta - pastirjevo bivališče
bájtarstvo - najemanje pastirskih bajt pozimi, kultura najemnikov koč
bájtar - najemnik pastirske bajte pozimi
búša - igračka, iz rogovilaste veje narejena kravica, tudi votivna figurica
 
D
deža - lesena posoda s pokrovom in zatičem za slani sir mohant
dílce - smuči
díle - smuči
dréti - razdeljevati les s sekiro, na primer pri izdelovanju skodel
drúšna - stalna skupina enako mislečih zanesenjakov, ki je skupaj hodila na planino, tudi stalna skupnost obiskovalcev koč
 
G
gamáše - pletena volnena trakova z vrvico za ovijanje nog nad smučarskim čevljem, da sneg ni mogel vanj
gríča - velika skala, ali strnjena skupina skal
 
K
kresílnik - kremenov kamen, običajno lepo obdelan, za prižiganje ognja pri staroselcih
kréša - kos zmrznjenega snega, ki so ga odsekali s sekiro sneženico in ga v košu nesli v kočo za pitno vodo
krivílnik - lesena naprava, v katero so vpenjali deske za smuči, da so jih ukrivili izpostavljene vremenu ali pari
kropívček  - rezljana posodica za žegnano vodo, ki so jo blizu vhodnih vrat v bajto obesili na steno
krôšnja - pripomoček za prenašanje bremen na hrbtu, podoben stolu brez nog z naramnicami
 
L
láški sr - sladki sir
lézec - kdor pleza po gorah, npr. dober lezec v gorah pride povsod
 
M
másovn`k, masov`nk - jed iz smetane in koruzne moke
médenc - tekočina, ki se izloči iz smetane pri izdelavi masla
médenje - izdelava masla, smetano  so médli
mlekarija - pastirska koča ali njen del, kjer so hranili in predelovali mleko
módu - rezljan kalup, v katerem so oblikovali maslo
mohant - osoljen sir
 
N
na míš - vrsta vezave okroglih brun v starejših bajtah
na smúk - drsno, npr. strešno okno na koči se je zapiralo na smuk
 
O
ognjíščnica - tip bajte, katere središče je ognjišče
opólati - oblikovati v štruco, na primer maslo
osêk - površina, ki jo ob bajti omejuje plot za zagotavljanje zasebnega oz. intimnega prostora
ovčji roč - lesen ovratni okvir za obešanje ovčjega zvonca
 
P 
pastír - kdor pase (opomba: na Veliki planini ni planšarjev)
pastirsko selišče - skupina bajt, v katerih bivajo pastirji
pínja - lesena posoda za izdelavo masla 
pínjenc - tekočina, ki se izloči iz smetane pri izdelavi masla
pisàva - lesen, bogato okrašen pečatnik za krašenje sira - trničev v parih
pomišljàuka - krava v dobi parjenja
posnemàuka - žlica za posnemanje mleka
pŕda - ok. 1 m dolg rog iz muževnega vrbovega lubja, za plašenje nevarnih živali
pvajš - pastirjev plašč iz trakov smrekovega lubja
plêjna - vrsta, v katero nabijemo skodle na bajti, streha bajte ima 7 plejn
pvanvàt - pasti živino na planini
pvanínc - pastir, ki pase na planini
Pvaninc - pripadnik organizirane skupnosti, ki pase na planini
pvanínšna - pravica do paše na planini
Pvaninšna - organizirana skupnost upravičencev do paše, ki ima skupno vodstvo (predsednika), finance in pravni red, danes Pašna skupnost
 
R
rep stremenice - zaobljeno prirezan del usnjenega paščka pri smučarski vezi (stremenu), ki se je rad v mrazu odtrgal
rílček - lesena konica pri starih smučeh
ŕkel - 1 m dolgi kosi smrekovega debla za izdelavo skodel
 
S
sedôunek - velik kamen nad ognjiščem, ki je dolgo vzdrževal toploto, zato se je mleko na njem sesirilo
sírohka - tekočina, ki se izloči iz mleka po sirjenju 
skódla - 1 m dolga smrekova deščica, osnovni gradbeni element bajte
skútnca - trikotna vreča, obešena na rogovile za odcejanje skute
sneženíca - vrsta sekire, s katero so sekali sneg v Vetrnici, ki so ga topili za pitje
sóha - rogovilasto nosilno deblo v notranjosti šotoraste strehe pastirske bajte (običajno ima bajta dve)
stàn - pastirsko selišče, skupina pastirskih koč
strême - starejši izraz za smučarsko vez
stremeníca - usnjen pašček pri smučarskih vezeh, ki je moral biti dobro prepojen z mastjo, da se v mrazu ni zlomil
strgàča - tanjše smrekovo deblo, običajno za plot pri bajti
 
Š
šínkel - 1 m dolga smrekova deščica, osnovni gradbeni element bajte, skodla
šísernik - rastlina z velikimi listi, planinska kislica, ki raste okoli bajt,  vanje so zavijali maslo, ki so ga nesli v dolino, ker se ni kvarilo
špéuta - na debelejše dele razdeljen rkel, (1 m dolg kos smrekovega debla), polizdelek pri izdelavi skodel  
 
T
trnč - trnič, okrašen sir v obliki dojke, vrsta sira ožemka 
torílo - posoda za odcejanje sira, lepo rezljana lesena skleda z luknjami na dnu
tropínar - zvonec krave vodnice, vodje tropa
tvačàn - obveznik do tvake, obveznega dela (šihta)
tváka - obvezno delo za pvaninšno - obveznost vsakega člana
 
U
udévati - oblikovati v želeno obliko, na primer sir  
úhelj - reža na kovinskem delu smučarske vezi, v katero namestili usnjen pašček 
 
V 
vêdrnica - posoda za vodo
vihàrnik - stoječ mrtvi macesen, z ostanki močnejših vej, srebrne barve, ki v okolju deluje kot skulptura
vópa - prostor za živino ob bajti, ki je nastal s podaljšanjem  strehe skoraj do tal in zaprtjem stene med streho in tlemi, lopa
vóp`nk - lesen nosilec strehe v lopi
vôrtel - listina, ki je upravičencu določila, koliko živine sme pasti in koliko lesa smejo posekati
 
Z
zagvàv`nk - deblo, ki je v ognjišču s počasnim izgorevanjem vzdrževal ogenj ali toploto za hrano
zmàtranc - tekočina, ki se izloči iz smetane pri izdelavi masla
 
Ž
žéhtar - lesena ali kovinska  za molžo
žókati - obdelovati smetano v pinji, da nastane maslo