Rudarstvo

RUDARSTVO
 
Med vrednimi rudninami najdemo železovo rudo (piritno) in boksit v nepovezanih »gnezdih«. Do 2. svetovne vojne so izkoriščali boksit in to s površinskim kopom. Uporabljali so ga za izdelavo čistilnega praška - pucpulfra, ki je bil takrat zanimiv industrijski proizvod, zato je bilo v Kamniku več proizvajalcev. 

Voziček, s kakršnim so vozili boksitno rudo:
 
 
 
Hajekovi so imeli v dolini Vombergarca kočo, znano kot Hajekova bajta, v kateri so živeli delavci, ki so na Veliki planini s površinskim kopom pridobivali boksit. Tega je bilo precej v tako imenovanih »gnezdih«, ki so bila zelo razpršena na širokih področjih prek Konjščice in Velike planine. Vrh Bukovca so imeli Hajekovi tudi peč za sušenje boksita. Posušenega so v koših laže nosili do ceste, kjer so ga nalagali na vozove ali na konje. Franza Hajeka je nasledil Edvard Hajek, ki je nadaljeval kop boksita na Veliki planini.