Preskarjev muzej

 
PRESKARJEV PASTIRSKI MUZEJ
LOKACIJA Preskarjev pastirski muzej se nahaja v Velikem stanu, pastirski vasi, kjer je tudi kapela Marije Snežne. Prepoznamo ga lahko po kamniti ogradi in po beli informacijski tabli.
 
ZGODOVINA
Preskarjeva bajta je edina še ohranjena ovalna bajta z odprtim ognjiščem na Veliki planini. Leta 1945 je bila vas požgana, pri ponovni postavitvi pastirskih stanov pa je le Andrej Močnik (Preskarjev Andrej) postavil bajto nazaj na star način. Potomci Preskarjevega Andreja so kasneje naredili novo, modernejšo bajto, staro pa je prevzela v upravljanje občina Kamnik. Leta 2005 je bila razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena in je tako zaščitena pri Zavodu za spomeniško varstvo Republike Slovenije.
 
 
  ARHITEKTURNA POSEBNOST
 
Do druge svetovne vojne so na Veliki planini prevladovale ovalne ognjiščnice (bajte z odprtim ognjiščem). Prav taka je tudi Preskarjeva bajta. Šotorasta streha leži na dolgih lesenih tramovih (vopn'kih), ki s spodnjim delom počivajo na kamnitih skalah (bab'cah). Bajta nima dimnika, dim se kadi ven skozi špranje med šinkelni. Pastirjeva izba se nahaja v središču, okoli nje je prostor za živino. Svetloba v bajto proseva skozi majhno lino v strehi.
 
PASTIRJEVA OPREMA
 
V Preskarjevem pastirskem muzeju je oprema, ki so jo ročno izdelali sami pastirji. Ponazarja življenje pred 200 leti in sodelovanje pastirjev z naravo. Oprema je preprosta, vendar ima vsak predmet določen namen.
 
DOGAJANJE
 
Muzej je za obiskovalce planine odprt v času pašne sezone. Takrat potekajo pred muzejem tudi različni dogodki: prikaz predelave mleka v skuto na odprtem ognjišču, izdelava trničev, rezbarjenje starih pastirskih predmetov, delavnice za otroke…
Oskrbniki muzeja obiskovalce sprejmejo v starih pastirskih oblačilih in jih skozi zgodbe popeljejo v življenje pastirjev nekoč in danes.
 
VIR: Vilko Rifel: Velika planina skozi čas, Anja Jerin, Andreja Bečan